Material escolar i llibres

  • El material escolar és comú i es paga una quota anual de 100€ en dues vegades. Inclou tot el material fungible, les fotocòpies en blanc i negre i color i una part es destina al fons bibliogràfic.
  • No s’utilitzen llibres de text.
  • Als alumnes d’Educació Primària se’ls demana la compra de dos, tres o quatre llibres de lectura (segons el nivell).

A continuació podeu consultar el llistat de llibres i de material addicional que han de portar els alumnes segons el curs:

Llistat de material                     Llistat de llibres