Documents de centre

A continuació podeu consultar diferents documents oficials de centre, així com baixar autoritzacions i altres fulls per emplenar.

 • Projecte educatiu del centre (PDF, 931 KB) – Presentació resum del PEC (PDF, 277 KB)
  El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.
 • Programació general anual
  La programació general anual es basa en el PEC i concreta les prioritats i els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del centre per un curs escolar.
 • Normes d’organització i funcionament del centre (PDF, 2 MB)
  Les NOFC apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’adoptin per fer possible, en el dia a dia del centre, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC i en la PGC.
 • Projecte lingüístic del centre (PDF, 641 KB)
  El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu.