Calendari

Curs 2021-2022

Les jornades no lectives són les que marca el calendari oficial, a més dels festius locals i de lliure disposició.

El curs comença el 13 de setembre de 2021 (festiu local) i acaba el 22 de juny de 2022.

Vacances i festius:
Festius locals: 13 de setembre i 29 de novembre de 2021
Festius de lliure disposició: 7 de desembre de 2021, i 28 de febrer i 27 de maig de 2022
Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa: de l’11 al 18 d’abril de 2022, ambdós inclosos.
Jornada intensiva (de 9h a 13h): el 22 de desembre de 2021, i del 6 al 22 de juny de 2022.