Enviament de fotografies

En aquest espai les famílies ens podeu fer arribar les fotografies que tingueu d’actes o festes a les que hàgiu assistit, de manera que des de l’escola puguem incorporar-les, després de revisar els drets d’imatge dels nens que hi apareguin, a la resta de fotografies del curs.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Drag your files here ...

... or find documents on your device
Add files
Upload folder
Max file size: 30 MB | Allowed formats: gif, jpg, jpeg, png, bmp, cr2, tif, tiff