Què?

EL NOSTRE PROJECTE

 • Tenim un projecte d’escola ben definit i que portem a terme amb il·lusió amb una metodologia innovadora coherent des de P3 fins a 6è.
 • Basem la nostra metodologia en la utilització tots els recursos i materials que tenim al nostre abast per tal que l’aprenentatge sigui viu i actiu; per tant no utilitzem llibres de text.
 • L’aprenentatge és globalitzat i està basat en el treball per projectes.
 • El tractament de l’atenció a la diversitat pensem que és bàsica, per això tenim una comissió d’atenció a la diversitat que coneix de manera transversal a tots els alumnes de l’escola i les particularitats de tots els grups classe. A l’escola portem a terme diferents tipus d’agrupaments per tal d’atendre la diversitat i de potenciar el respecte als diferents ritmes d’aprenentatge.
 • L’èxit del projecte passa pel treball conjunt, la col·laboració i la confiança entre famílies i Escola.

LA NOSTRA RAÓ DE SER… ELS NOSTRES ALUMNES

 • Volem que els nostres alumnes vinguin contents a l’escola i predisposats a aprendre.
 • Fem alumnes que pensen: actius, creatius, organitzatius, participatius, resolutius, …
 • Fomentem la relació mestres – alumnes, alumnes – alumnes amb el respecte com a base.
 • Apostem per la proximitat i la comunicació fluïda entre pares i mestres per treballar conjuntament en la formació integral dels nostres alumnes i dels vostres fills.

PROJECTES

 • El treball per projectes

  Tota l’escola treballa a partir de projectes. Els projectes són globalitzats i tenen continguts de diferents àrees curriculars. El treball per projectes afavoreix l’autonomia en l’aprenentatge i el treball cooperatiu. Els alumnes van aportant idees i el mestre fa de guia i encamina les seves aportacions cap a l’assoliment del Currículum. En els projectes queda integrat l’ús de les noves tecnologies, ja que fem ús de portàtils, pissarres digitals, càmera fotogràfica, càmera de vídeo, … D’aquesta manera potenciem les competències d’aprendre a aprendre i l’autonomia i iniciativa personal.

 • Biblioteca escolar puntedu: Un món fantàstic i real

  La biblioteca és l’eix vertebrador de l’aprenentatge del centre, ja que és un espai de recerca, consulta, lectura, … on els nostres alumnes realitzen activitats relacionades amb totes les àrees. A la biblioteca escolar hi tenim tot el fons bibliogràfic de l’escola: llibres de lectura, de consulta, revistes, CDs, DVDs, … i a les aules es demanen llibres en préstec i hi ha petites biblioteques d’aula. Potenciem així la competència comunicativa lingüística i audiovisual i la del tractament de la informació.

 • Impuls de les llengües estrangeres

  Iniciem l’aprenentatge de la llengua anglesa a P3 fent activitats. Continuem a P4 i P5 fent la psicomotricitat en anglès, una de les dues sessions amb desdoblament, i una altra de contes, cançons, jocs, … per tal d’aprendre la llengua com ho fem amb la materna.
  De 1r a 4t fem llengua anglesa en grup sencer i una hora amb desdoblament on treballem explícitament la competència oral.
  A cicle superior realitzem les tres hores un projecte de l’àrea de medi social en llengua anglesa i una hora de desdoblament on treballem explícitament la competència oral. Així garantim el desenvolupament de la competència comunicativa lingüística.

 • Innovació en matemàtiques

  A nivell d’escola portem a terme un nou projecte innovador sobre la metodologia de les matemàtiques. Aquest projecte consisteix en extreure coneixements de matemàtiques a partir de les pròpies vivències dels alumnes utilitzant diferents materials, fent-los pensar i verbalitzant les dades extretes. D’aquesta manera potenciem el desenvolupament de la competència matemàtica.

 • L’art dins l’escola

  Per tal de potenciar la creativitat i la imaginació, per treballar diferents tècniques de llenguatge visual i plàstic i per donar a conèixer el llegat artístic i cultural utilitzem les obres dels artistes com a referents. Mirem i parlem sobre artistes i les característiques de les seves obres d’art, ja sigui pintura, escultura o arquitectura, a través de làmines o de fotografies o visitant una exposició o un museu. Potenciem així la competència artística i cultural.

 • Experimentem

  Aprofitem l’entorn per observar els canvis estacionals dels arbres i de les plantes i concretament tirar endavant les activitats de l’hort a l’escola. Treballem a partir de l’experimentació per tal d’assolir els continguts de l’àrea de medi, tot utilitzant recursos com microscopis, rampes, balances, una estació meteorològica, … A Educació Infantil fem una hora setmanal al Petit laboratori i dins de l’aula un racó d’experimentació. A Educació Primària relacionem els experiments amb els diferents projectes que anem realitzant. Així garantim l’assoliment de la competència del coneixement i interacció amb el món físic.

 • Competència oral

  Treballem la competència oral a tots nivells i fem diferents activitats transversalment de P3 a 6è: l’estrella de la setmana, l’exposició d’activitats de projectes, verbalitzar en veu alta explicacions matemàtiques, exposar opinions sobre temes tractats, una exposició oral al curs preparada a casa a partir de 2n, fer una obra de teatre a partir de P5, el projecte de ràdio on fan guions de programes, els graven i es retransmeten, … Pensem que és imprescindible que els nostres alumnes aprenguin a expressar verbalment el seu coneixement per organitzar el pensament i les idees i poder-lo plasmar quan calgui a nivell escrit.

 • Projecte de convivència

  Per tal de promoure el respecte es potencia el coneixement mutu de tota la comunitat educativa: entre alumnes, entre mestres i alumnes, conserge, administrativa, cuineres, personal del menjador, … Es fan activitats amb alumnes de diferents edats: tallers, padrins de calculadora i padrins de lectura, intercanvis en activitats diverses (projectes, panellets i coques de tardor, cançons Jocs Florals, …). Aprofitem l’estona d’esbarjo per diversificar l’espai i les activitats i els mestres. Fem tutoria de grup i tutoria individualitzada. També considerem primordial el foment de la relació i la confiança entre famílies i mestres. Aquest projecte permet el desenvolupament de la competència social i ciutadana.