Exposicions sobre la Roca del Vallès (2nA)

A continuació podeu veure les exposcicions orals sobre els diferents aspectes treballats de la Roca del Vallès.