Exposicions orals de desembre

Aquest mes només vam tenir una exposició oral. Va ser la d’en Sergi, que ens va fer una passejada per la història i evolució dels mòbils, des que es van inventar fins als nostres dies. A més, i per il·lustrar-ho va portar diferents mòbils de diferents èpoques per a què els poguéssim veure.