Menjador

El servei de menjador està gestionat íntegrament per Centre Català d’Educació – Menjadors Escolars, SL. L’escola compta amb cuina pròpia.

Per a aquells nens que es quedin a dinar cada dia, el preu és de 6,20€ i per als que es quedin ocasionalment, de 6,80€.

Els usuaris de menjador hauran d’abonar el preu del dinar a través de rebut bancari a mes vençut.

Si per qualsevol motiu el nen no es queda a dinar, cal comunicar-ho abans de les 10h del matí i se’ls descomptarà del rebut. La coordinadora del menjador serà qui portarà tots aquests temes; el seu horari d’atenció és cada dia de 9h a 10h, i el seu telèfon el 645 97 79 82.

Els alumnes de P3 a 2n portaran un tovalló de roba marcat per cada dia de menjador.

Les beques de menjador concedides pel Consell Comarcal són gestionades des dels Serveis Socials de l’Ajuntament, en coordinació amb el Centre.

Menú mensual (arxiu de mesos anteriors)